ข้อปฏิบัติการเดินทางเข้าญี่ปุ่น

ขณะนี้การเข้าญี่ปุ่นสามารถกรอกเอกสารเพื่อเข้าประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นได้สะดวกและรวดเร็วตามปกติ
กรณีท่านที่ต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าไปที่