ข้อปฏิบัติการเดินทางเข้าญี่ปุ่น

ตามระเบียบการเดินทางท่องเที่ยวเข้าประเทศญี่ปุ่น
ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องรับทราบระเบียบและข้อปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น