การลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น SOS

การลงทะเบียน SOS สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในเครื่อง เพื่ออัพโหลดเข้ามือถือ
1. ไฟล์ภาพใบรับรองว่าฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม เป็นภาษาอังกฤษ ต้องเห็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน
ชื่อ + วันเดือนปีเกิด + วัคซีนที่ฉีด วันฉีดแต่ละครั้ง จำนวนกี่เข็ม
2. กรณีตรวจ PCR เตรียมไฟล์ภาพใบรับรอง


การลงทะเบียน SOS กรณีเด็กลงทะเบียนอย่างไร
1. เด็กอายุ 13 ปี – อายุมากกว่า – จะต้องมีมือถือลงทะเบียนของตนเอง
2.เด็กอายุ 12 ปี – น้อยกว่า – ลงทะเบียนผ่านผู้ปกครอง

ข้อมูลด้านการฉีดวัคซีน จากประกาศ JNTO การท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
ยกเลิกเพียง 72 ชั่วโมงก่อนเข้าญี่ปุ่น
*สำหรับผู้ได้รับวัคซีน 3 เข็ม (เฉพาะ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech and Novavax)

กรณีไม่ครบ 3 เข็ม ตรวจ PCR TEST ก่อนเดินทาง


“การยกเว้นใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ”  ผู้เดินทางเป็นเด็ก ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ต้องทำอย่างไร
กรณีที่ 1. 
ถ้าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยมีใบรับรองการฉีดวัคซีน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ
กรณีที่ 2.
 ถ้าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน แต่มีผลตรวจโควิดเป็นลบ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ

ตัวอย่าง วิดิโอการลงทะเบียน SOS

อยู่ในระหว่างดำเนินการ