Exclusive Japan Tours

สบายกว่า คุ้มกว่า อิสระกว่า มั่นใจ วางใจ บริการทีมงาน KKTOURJAPAN

รถเช่าญี่ปุ่นพร้อมคนขับ /รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ
ขั้นตอนการบริการ

1.เลือกประเภทรถให้เหมาะสม

2.วางแผนโปรเเกรมท่องเที่ยว (เลือกเขตที่จะไป)

3.ศีกษารายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการเบื้องต้น

4.ติดต่อเจ้าหน้าที่

รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่น VIP KKTOURJAPAN cars

ชนิดรถ Choose Your Car

รถเช่าญี่ปุ่นพร้อมคนขับ /รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ
รถที่นำมาบริการของ KKTOURJAPAN ทั้งหมด – ไม่ใช้รถส่วนตัว/ไม่ใช้รถยนต์จดทะเบียนในนามส่วนบุคคล
[รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศญี่ปุ่น]
ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วันล่วงหน้าก่อนวันบริการ

COMPACT & CONVENIENT

รถชนิด TOTATA PRIUS
รถขนาดเล็กเหมาะสำหรับการเดินทางแบบ 2 ท่าน สะดวกและคล่องตัว

เริ่มต้น 20,000 – 24,000 บาท /ต่อวัน
*ขึ้นอยู่กับจำนวนวันบริการ/โปรแกรม/เขตบริการ

 • จำนวนที่นั่งไม่รวมสัมภาระ : 4
 • จำนวนที่นั่ง + สัมภาระ : 3 ที่ + 2 ใบ [ 28″ ]
 • สัมภาระ: 2 ใบ [ 28″ ]

VIP 
LUXURY&COMFORT

รถชนิด TOTATA ALPHARD
รถเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการเดินทางแบบ VIP หรือลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

เริ่มต้น 23,000 – 27,000 บาท /ต่อวัน
*ขึ้นอยู่กับจำนวนวันบริการ/โปรแกรม/เขตบริการ

 • จำนวนที่นั่งไม่รวมสัมภาระ : 6
 • จำนวนที่นั่ง + สัมภาระ : 4 ที่ + 4 ใบ [ 24″ ]
 • สัมภาระ: 4 ใบ [ 24″ ]

FAMILY&
MULTIFUNCTION

รถชนิด TOTATA HIACE GRANDCABIN
รถตู้เหมาะสำหรับการเดินทางแบบครอบครัวและกลุ่มคณะขนาดเล็กถึงกลาง

เริ่มต้น 23,000 – 27,000 บาท /ต่อวัน
*ขึ้นอยู่กับจำนวนวันบริการ/โปรแกรม/เขตบริการ

 • จำนวนที่นั่งไม่รวมสัมภาระ : 9
 • จำนวนที่นั่ง + สัมภาระ : 9 ที่ + 12 ใบ [ 28″ ]
 • สัมภาระ: 12 ใบ [ 28″ ]

GROUP & GRAND

รถชนิด MICROBUS
รถบัสขนาดเล็กสุด เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดใหญ่

เริ่มต้น 27,000 – 37,000 บาท /ต่อวัน
*ขึ้นอยู่กับจำนวนวันบริการ/โปรแกรม/เขตบริการ

 • จำนวนที่นั่งไม่รวมสัมภาระ : 24
 • จำนวนที่นั่ง + สัมภาระ : 14 ที่ + 15 ใบ [ 28″ ]
 • สัมภาระ: 15 ใบ [ 28″ ]
  [สัมภาระเก็บบนรถ พับเบาะพื้นที่ด้านหลัง]
 • ระบบรถเป็นแบบ AUTOMATIC โดยมากจะเป็นยี่ห้อ TOYOTA COASTER/ISUZU HINO โดยมีหลากหลายสี/ตู้เย็นบนรถอาจพบได้บางคัน/ล้อแบบตะลุยหิมะกรณีเดือน 11-2

GROUP & GRAND-L

รถบัสขนาดกลาง
เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน


เริ่มต้น 35,000 – 45,000 บาท /ต่อวัน
*ขึ้นอยู่กับจำนวนวันบริการ/โปรแกรม/เขตบริการ

 • จำนวนที่นั่งไม่รวมสัมภาระ : 27/35
 • จำนวนที่นั่ง + สัมภาระ : 27/35 ที่ + 27/35 ใบ [ 28″ ]
 • สัมภาระ: 27/35 ใบ [ 28″ ] มีพื้นที่เก็บใต้ท้องรถ
 • โดยมากเป็น ISUZU/MITSUBISHI
  ทั้งนี้แล้วแต่รอบรถบริษัท
  ตู้เย็นบนรถบัสอาจพบได้บางคัน
  ล้อแบบตะลุยหิมะกรณีเดือน 11-2

LARGE & OVERSIZE

รถบัสขนาดใหญ่ที่สุด
เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน

เริ่มต้น 40,000 – 54,000 บาท /ต่อวัน
*ขึ้นอยู่กับจำนวนวันบริการ/โปรแกรม/เขตบริการ

 • จำนวนที่นั่งไม่รวมสัมภาระ : 45
 • จำนวนที่นั่ง + สัมภาระ : 45 ที่ + 45 ใบ [ 28″ ]
 • สัมภาระ: 45 ใบ [ 28″ ] มีพื้นที่เก็บใต้ท้องรถ
 • โดยมากเป็น ISUZU/MITSUBISHI
  ทั้งนี้แล้วแต่รอบรถบริษัท
  ตู้เย็นบนรถบัสอาจพบได้บางคัน
  ล้อแบบตะลุยหิมะกรณีเดือน 11-2

มั่นใจในรถที่ให้บริการรถเช่าญี่ปุ่นพร้อมคนขับ /รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

 • ไม่ใช้รถส่วนตัว เป็นรถจดทะเบียนสาธารณะหรือรถเช่าเท่านั้น
  ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการควบคุมการตรวจสภาพรถจากกรมขนส่งญี่ปุ่น
 • มีการตรวจสภาพรถตามระเบียบกรมขนส่งญี่ปุ่นบังคับ
 • รถมีประกันอุบัติเหตุทุกคัน [คลอบคลุมในระยะเวลาโดยสารเท่านั้น]
 • *แนะนำให้ทุกท่านซื้อประกันการเดินทางทุกครั้งเมื่อเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

หัวข้อ

กรณีรถ 2-9 ที่นั่ง

กรณีรถไมโครบัสเล็ก

กรณีรถบัสกลาง-ใหญ่

1.รถขนาดตามระบุ  

*ไม่ใช้รถส่วนตัวในการบริการ

/

/

/

2.ค่าน้ำมัน 1 ถังเต็มต่อวัน / ระยะสูงสุดต่อวันไม่เกิน 350 ก.ม.

/

/

/

3.ค่าที่จอดรถ

/

/

/

4.ค่าทางด่วน

/

/

/

5.ค่าอาหารคนขับ

/

/

/

6.ค่าที่พักค้างคืนคนขับ 

/

/

/

7.ค่าไกด์ส่วนตัว / ค่าผู้ดูเเลส่วนตัวเดินติดตามตัว

สามารถจัดจ้างเพิ่มได้กรณีต้องการผู้ดูแลส่วนตัว

หากต้องการดูแลสมาชิกครอบครัวสูงวัยเป็นพิเศษ

อยู่ที่โปรแกรมความซับซ้อน
ว่าต้องการไกด์ดูแลหรือไม่

/

8.ค่าโรงเเรม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหารของลูกค้า

X

X

X

9.ค่าเข้าชม - ค่าผ่านทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

X

X

X

10.ค่าใช้จ่ายเครื่องเล่นสวนสนุก

X

X

X

11.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

X

X

X

12.ระยะเวลาเวลาการให้บริการต่อวัน*

ไม่เกิน 20.00

8.00-18.00 / 9.00-19.00

8.00-18.00/9.00-19.00/10.00-20.00

13.ระยะเวลาสูงสุดในการบริการ กรณีต่อเวลา*

*หมายเหตุ นับจากเวลานัดหมายตรงเวลา 
หากลูกค้ามาช้าถือว่าเริ่มต้นตามเวลานัดหมาย การเปลี่ยนเเปลงเวลานัดหมายต้องเเจ้งภายในเวลา 22.00 ก่อนวันรับนัดเวลา

*ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน*

20.00

10,000 ¥ ต่อชั่วโมง
การล่วงเวลาต้องเเจ้งจำนง

ณ ตอนเสนอราคาเท่านั้น

*ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน*

20.00

10,000 ¥ ต่อชั่วโมง
การล่วงเวลาต้องเเจ้งจำนง

ณ ตอนเสนอราคาเท่านั้น

*ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน*

20.00
10,000 ¥ ต่อชั่วโมง
การล่วงเวลาต้องเเจ้งจำนง
ณ ตอนเสนอราคาเท่านั้น

14.กฎที่นั่งเด็ก Baby Seat & Child Seat Policy

อายุ 0 - 3 ขวบ : Baby Seat
อายุ 3 - 6 ขวบ : Child Seat ,Booster Seat
อายุ 10 ขวบขึ้นไป : คาด Seat Belt ตลอดการเดินทาง

ไม่สามารถใส่ที่นั่งเด็กได้

ไม่สามารถใส่ที่นั่งเด็กได้

15. เงื่อนไขการมัดจำเพื่อจองบริการ

ตามใบเสนอราคา

ตามใบเสนอราคา

ตามใบเสนอราคา

16.รูปแบบการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทตามเอกสารเสนอราคา

17.เงื่อนไขการยกเลิกการบริการ

มีค่าธรรมเนียมตามเเต่ละรายละเอียด
การเสนอราคาในเเต่ละครั้ง
จะระบุเเจ้งชัดเจนในใบเสนอราคา

มีค่าธรรมเนียมตามเเต่ละรายละเอียด
การเสนอราคาในเเต่ละครั้ง จะระบุเเจ้งชัดเจนในใบเสนอราคา