ประกาศยกเลิกการแนบผลวัคซีน 3 เข็ม
ลงทะเบียนเพียง
VISIT JAPAN WEB
เริ่ม 29 เมษายน 2023 เป็นต้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการเข้าประเทศญี่ปุ่น เพียงกรอกลงทะเบียนล่วงหน้า