ประกาศยกเลิก MY SOS APP
ใช้ VISIT JAPAN WEB 1 พย. 2022 เป็นต้นไป

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าญี่ปุ่นใหม่! 1 พย. 2022

FAST TRACK ผ่าน เว็บ Visit Japan Web

ยกเลิก MySoS

เว็บ: https://vjw-lp.digital.go.jp/en/


คำแนะนำ

– พกเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตติดตัว

1. ใบขาเข้าประเทศ (disembarkation card)

2. ใบสีเหลืองยื่นให้ตม.หลังจากรับกระเป๋า


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. สมัคร account / login กรอกเชื่อมอีเมล์ให้ถูกต้อง

2. ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้

3. ลงทะเบียนตารางการเดินทาง

4. ลงทะเบียนข้อมูลในการเข้าประเทศตามระบบ

5. เก็บ QR code รวม 3 QR ที่ลงทะเบียนสำเร็จ


เมื่อมีเด็กๆลูกๆมาด้วยลงอย่างไร!!!

สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนแล้วเลือกที่มีเด็กติดตามมาด้วย
เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีไปกับผู้ปกครอง ตรงใบรับรองวัคซีนให้เลือก “ไม่มี หรือคำว่า Will not Submit”
ข้อมูลจะอ้างอิงตามผู้ปกครอง – ไม่จำเป็นต้องอัปโหลดใบรับรองผู้ปกครอง ลงไปในส่วนของเด็กๆค่ะ

ข้อมูลด้านการฉีดวัคซีน จากประกาศ JNTO การท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
ยกเลิกเพียง 72 ชั่วโมงก่อนเข้าญี่ปุ่น
*สำหรับผู้ได้รับวัคซีน 3 เข็ม (เฉพาะ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech and Novavax)

*กรณีเดินทาง 11 ตุลาคมเป็นต้นไป วัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับชาวต่างชาติเข้าประเทศ ไม่ต้องกักตัว กรณีฉีดครบ 3 เข็ม
(นับรวม sinovac/sinopharm ได้)

กรณีไม่ครบ 3 เข็ม ตรวจ PCR TEST ก่อนเดินทาง


“การยกเว้นใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ”  ผู้เดินทางเป็นเด็ก ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ต้องทำอย่างไร
กรณีที่ 1. 
ถ้าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยมีใบรับรองการฉีดวัคซีน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ
กรณีที่ 2.
 ถ้าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน แต่มีผลตรวจโควิดเป็นลบ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ