เสริมดวงรับความปังกับ 5 วัดสุดขลังในญี่ปุ่น

By KKTOURJAPAN – Jan 17, 2022

คนไทยกับความเชื่อเรื่องโชคลางนั้นเป็นของที่อยู่คู่กันมายาวนาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อรู้สึกกังวล ไม่สบายใจ หรืออยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก เพื่อช่วยสร้างกำลังใจและพลังในการผ่านพ้นสิ่งต่างๆ ด้วยความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่

คนญี่ปุ่นเองก็มีเช่นกัน ทั้งความเชื่อและสายมู ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานและมีให้เห็นตามประวัติศาสตร์สมัยโบราณมากมาย วันนี้ #kktourjapan จึงอยากนำเสนอทั้ง 5 สถานที่ที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวญี่ปุ่น รับรองถ้าตามรอยแล้วจะเป็นสิริมงคงแก่ทุกท่านแน่นอน

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple / 成田山新勝寺は)

https://static.gltjp.com/glt/prd/data/directory/11000/10070/20201022_013604_71bd2b21_w1920.jpg

วัดนาริตะซังชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

โดยการบูชานั้นจะมีการสวดมนต์ในพิธีโกะมะคิโต บทสวดอธิษฐานของพระสงฆ์และบทสวดอธิษฐานของผู้สักการะจะคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคำขอนั้นจะถูกส่งผ่านไปสู่องค์ฟุโดเมียวโอ เพื่อให้พระองค์บันดาลให้พรนั้นสำเร็จเป็นจริง

นอกจากนั้นที่วัดนาริตะซังยังมีเครื่องรางให้เลือกมากมายตามความปรารถนาในด้านต่างๆ และที่พิเศษคือ วัดแห่งนี้มีพิธีกรรมต่างๆ จัดขึ้นตลอดทั้งปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่อได้ที่ลิงค์นี้ https://www.naritasan.or.jp/thailand/ เว็บไซต์เขามีแบบภาษาไทยให้อ่านด้วย

พิกัด:  https://goo.gl/maps/PMmhqc7P7WTiPyhw8

วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple / 善光寺)

https://travelkanuman.com/wp-content/uploads/2016/02/IMG_6272-copy.jpg

วัดเซนโคจิ เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวสำคัญของจังหวัดนากาโนะ และเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพราะเป็นวัดพุทธแห่งแรกและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกจากอินเดียที่ถูกนำเข้ามายังญี่ปุ่นอีกด้วย วัดเซนโคจิ ผู้สร้างคือ โยชิมิสึ ฮอนดะ ในปีค.ศ. 642 ซึ่งเป็นผู้นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ ณ สถานที่ที่เป็นวัดเซนโคจิในปัจจุบัน ส่วนคำว่า “Zenkoji” หมายถึง “วิหารของโยชิมิสึ” สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาที่วัดนี้ คือ การลงไปยังอุโมงค์มืดที่มีแท่นบูชา (Okaidan-Meguri) โดยมีทางเดินรอบๆ ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานวัตถุบูชาของวัด เพื่อสัมผัสกับกุญแจสวรรค์ ระหว่างที่เดินต้องพยายามกำหนดจิตให้นิ่ง เพราะทางเดินจะมืดมากต้องค่อยๆ เดิน แล้วใช้มือสัมผัสกับกุญแจสวรรค์ ผู้ที่ศรัทธาเชื่อกันว่าเมื่อทำแล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ เหมือนมีแสงสว่างนำทางชีวิต

สามารถศึกษารายละเอียดต่อได้ที่ลิงค์นี้  https://www.zenkoji.jp/en/

พิกัด:  https://goo.gl/maps/EY7vfB7SUHnnzPQM9

ศาลเจ้าฮิจิริ (Hijiri Shrine / 聖神社)

https://www.chichibu-geo.com/wp-content/uploads/2018/12/img_11.jpg

ศาลเจ้าฮิจิริ เป็นแหล่งผลิตเหรียญเงินตราแห่งแรกในญี่ปุ่นได้ถูกค้นพบในปีค.ศ. 708 บริเวณหุบเขาคุโรยะ (Kuroya) หรืออยู่ในเขตจังหวัดไซตามะในปัจจุบัน ห่างไปไม่มากจะเห็นอนุสรณ์เหรียญเงินตราญี่ปุ่นขนาดใหญ่มากๆ หรือเรียกกันว่า อนุสรณ์วาโดอิเซกิ เพื่อให้ระลึกว่าที่นี่เคยเป็นที่ผลิตเหรียญแห่งแรกของญี่ปุ่น

ที่นี่มีความเชื่อว่าหากใครที่ได้มากราบไว้ขอพรแล้วสมปารถนา จะต้องกลับมาที่ศาลเจ้าฮิจิริอีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภนั้นเป็นที่รู้กันว่าหากมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้แล้วจะไม่ผิดหวัง ใครที่ขอโชคเรื่องเงิน แนะนำให้มาที่นี่เลย

พิกัด:  https://goo.gl/maps/rPmqfHwP8otYPcYA6

ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Jingu / 伊勢神宮 )

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E7%A5%9E%E5%AE%AE_-_panoramio_%281%29.jpg

ศาลเจ้าอิเสะ แห่งจังหวัดมิเอะ ที่แห่งนี้จะมีการบูรณะใหม่ทุก ๆ 20 ปี โดยให้ทุกอย่างคงเดิมมากที่สุด โดยเป็นศาลเจ้าสำคัญ และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลัทธิชินโต มีความเก่าแก่มากถึง 2,000 ปี สร้างขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาลหรือ พ.ศ. 539 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราสึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่าง

ศาลเจ้าตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอันเงียบสงบแฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับ และอากาศหนาวเพราะอยู่ติดทะเล ข้างในศาลก็จะประกอบไปด้วยศาลเจ้าหลัก 2 ศาล คือศาลเจ้าชั้นใน (Naiku) และศาลเจ้าชั้นนอก (Geku) และศาลเจ้าขนาดเล็กกระจายกันอยู่ในป่าอีกกว่า 125 ศาลเจ้าย่อย โดยศาลเจ้าชั้นในนั้นก็จะเป็นที่ประดิษฐานของท่านเทพอามาเทราสึ ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมาเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ส่วนศาลเจ้าชั้นนอกก็จะเป็นที่อยู่ของ เทพโทโยเกะ ซึ่งเป็นเทพด้านการเกษตร บ้านเรือน และเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นคนก็จะมาขอพรเรื่องที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์

สามารถศึกษารายละเอียดต่อได้ที่ลิงค์นี้  https://www.isejingu.or.jp/en/pray/index.html

พิกัด:  https://goo.gl/maps/5MvHyHHpPD4MRZzU9

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple / 東大寺 )

https://globalgate.co.jp/data/202104/img607c45b4e8dd5.jpg

วัดโทไดจิ วัดดังของจังหวัดนารา นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก เพราะว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 บอกเลยว่าช่วงยุคนั้นวัดโทไดจินี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศ สิ่งหนึ่งที่สำคัญและยังเป็นที่เคารพอย่างมากสำหรับชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือ หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึเดนที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลัก ซึ่งเรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่มากที่สุดของญี่ปุ่น มีความสูงมากถึง 15 เมตร

อีกจุดที่น่าสนใจคือ พระราชวาจาปินโดลา สาวกของพระพุทธเจ้าเป็น 1 ใน 16 พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา ผู้เข้าชมวัดสัมผัสรูปปั้นเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย  ญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้ามีการเจ็บป่วยที่จุดใดของร่างกายให้ลูบส่วนนั้นๆ จากนั้นนำมาลูบในส่วนที่เจ็บของตนเอง แล้วความเจ็บป่วยจะหายไป

และที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาร์ไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาร์นี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของไดบุตสึเดน และด้านล่างของเสาร์จะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า

และเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่ทำมาสำหรับกวางโดยเฉพาะ หากเดินไปจะเจอหลายร้านที่ขาย ราคาจะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน

สามารถศึกษารายละเอียดต่อได้ที่ลิงค์นี้  http://www.todaiji.or.jp/english/index.html

พิกัด:  https://goo.gl/maps/8UTNCcJ97AfkFGnd7วางใจ มั่นใจ อุ่นใจ #kktourjapan เรื่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบ Exclusive ยกให้ KK

ทริปส่วนตัวญี่ปุ่น รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่น VIP พร้อมคนขับรถ จัดทริปเฉพาะกลุ่ม